چشم انداز


با عنایت به سیاستگذاری بخش گندم ، آرد و نان توسط دولت محترم شرکت آرد قدس رضوی با اتکا به تکنولوژی های به روز در صنعت تولید آرد و حصولات با پرسنل دانش محور ، شرکتی خواهد بود پویا ، رقابت پذیر و مشتری مدار که محصولات متنوع و با کیفیت بالای خود را که در شأن آستان قدس رضوی باشد را در بازارهای داخلی و منطقه ای عرضه و در جهت تأمین این نیاز ها نسبت به توسعه و سرمایه گذاریهای مطلوب در جهت تحقق چشم انداز سازمان اقتصادی رضوی گام بر میدارد و در صورت آزاد سازی بخش گندم ، آرد و نان تأمین مواد اولیه کیفی از منابع مختلف در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت و باعث افزایش رضایتمندی و درنتیجه فروش بیشتر محصول خواهد شد و با تغییر و بروز رسانی دستگاههای تولید امکان تولید آرد صنف و صنعت با کیفیت مطلوب جهت تأمین آرد مشتریان داخلی و برای صادرات فراهم خواهد شد و با توجه به امکانات و توانایی 30 هزار تن ذخیره سازی گندم در شرکت امکانات تجارت گندم نیز بوجود خواهد آمد.