جزئیات خبر


شرکت آرد قدس رضوی

در سال حمایت از کالای ایرانی

در سال حمایت از کالای ایرانی
1397/4/14

شرکت آرد قدس رضوی در سال حمایت از کالای ایرانی موفق به دریافت لوح واحد نمونه صنعتی در سال 1397 گردید

نظر شما